...Läs här om hur vi hjälper dej som vill bli radioamatör

Ganska ofta kommer vi i kontakt med personer som är intresserade att bli radioamatörer. Det finns ett kursmaterial "Bli Radioamatör" som producerats av SSA, Föreningen Sveriges Sändare Amatörer, och som vi rekommenderar. Kursmaterialet är mycket bra och lämpar sig utmärkt för självstudier. Öland är långt och avståndsmässigt ganska eländigt, dessutom har vi många medlemmar och presumtiva sådana på fastlandet. Vårt nya kursupplägg är tänkt att se ut så här: Vi genomför utbildningen som en distanskurs med handledare. På det sättet blir vi så gott som oberoende av var eleven bor.

Distansutbildning med handledare

Varje elev köper utbildningspaketet från SSA. (Mer om priset nedan.) Vi hjälper till så att varje elev får en handledare ( en handledare kan ha mer än en elev). Handledaren och eleven har kontakt via telefon eller e-post varannan vecka. Vid varje sådant tillfälle går man gemensamt igenom vad eleven ska läsa in och vilka övningsuppgifter som behöver lösas till nästa kontakt. Handledaren står standby på internet och telefon och kan fortlöpande hjälpa till när eleven stöter på problem. Vi behöver frivilliga erfarna radioamatörer som kan ställa upp som handledare åt eleverna. Det är viktigt att handledarna finns spridda över ytan, just för att det ska finnas möjligheter för elev och handledare att emellanåt kunna träffas personligen. Kontakterna mellan elev och handledare sker på det sätt som passar dem bäst.Bor man nära intill varandra så kan man träffas personligen, annars bör

    

   Amatörradio är en hobby för    alla åldrar. Här våra med-    lemmar Jenny SA6BMM och    Paul KD1TH i samspråk under    Internationella Fyrhelgen 2011.    Bli radioamatör!  Kontakta oss!

 

 

kontakterna lämpligen ske via e-post och telefon. På det viset slipper vi dels de långa resorna som vi hade i fjol, dels kan eleven själv läsa in kursen i den takt som passar henne/honom bäst.

Gemensamma samlingar

Under utbildningens gång skulle vi kunna samla samtliga elever ett par gånger, till exempel ett par lördagar, för att demonstrera amatörradio och olika former av radiotrafik liksom till exempel tekniska spörsmöl som mätning och antennbyggnad. När hela kursmaterialet är genomgånget sitter förhoppningsvis även kunskaperna så bra att eleven kan skickas till vår provförrättare. När certifikatet/tillståndet är klart kan handledaren under den första tiden (halvåret eller året) fortsätta som elevens mentor, så att eleven verkligen kommer i gång som aktiv radioamatör.

Kontakta oss

Välkommen du som är intresserad av att bli radioamatör! Kontakta oss för info om priset på kurspaketen. Kontakta mej på telefon (0705 524 553, eller 0485 22 447) eller e-post!
Erik, SM7DZV
(2010-10-31, 2012-05-11)