Sändaramatörens hederskodex

En sändaramatör skall

  • främja god trafikkultur och aldrig använda radio, internet eller annat för att förstöra nöjet för andra
  • använda sådant språk att ett barn kan lyssna
  • visa vänlighet, medkänsla och hjälpsamhet på banden och i övriga kontakter med andra
  • vara lojal mot nationella och internationella bestämmelser och överenskommelser
  • efter bästa förmåga följa den tekniska utvecklingen, ha en effektiv radiostation samt använda den med gott omdöme
  • vara beredd att med sin radiostation ställa sig till samhällets förfogande.


    (SM7DZV 2010-07-05)