Redaktionsruta/Legal notice/Impressum

www.sk7rn.se
Officiell nätplats för Ö
lands Radioamatörer SK7RN - The Öland Island Radio Amateur Society
URL: http://www.sk7rn.se

Postadress/Postal address
c/o SM7DZV, Byrumsvägen 515, SE-387 73 Löttorp, SWEDEN
Ansvarsförbehåll
Trots noggrann innehållskontroll har vi ingen möjlighet att ta juridiskt ansvar för allt innehåll i externa länkar, eller för sidor som dessa nätplatser i sin tur kan hänvisa till. Med externa länkar avses hänvisningar eller kopplingar till andra allmänt tillgängliga platser/sidor på nätet. För innehållet i externa länkar ansvarar respektive sidas utgivare i vanlig ordning.
© Copyright www.sk7rn.se (2010 - 2014)
Samtliga texter och bilder är skyddade enligt upphovsrättslig lagstiftning och tillhör Ölands Radioamatörer eller har publicerats med vederbörligt tillstånd av respektive författare eller fotograf. Inget redaktionellt material får användas eller publiceras i annat sammanhang utan skriftligt eller annat tillstånd av respektive rättighetsägare. Vi accepterar länkar till vår webbplats, men förbehåller oss rätten att avgöra i vilka sammanhang vi vill förekomma.
© Foto Copyright (2010 - 2014)
Gunnel Andersson, Gunnar Fahlström, Jürgen Fellinghauer, Åke Johansson, Mikael Olsson, Lars Nordgren, Erik Nyberg, Tommy Strand, Stefan Åberg.
Web manager
Erik Nyberg, SM7DZV, e-Mail: webmaster@sk7rn.se Tel./Phone: +46 (0)485-224 47
WEB-Design
Ing. Büro J. Fellinghauer, Teichstrasse 8, D-24222 Schwentinental  eMail: info@hjfellinghauer.de